Middelalder-Oslo

Høringsuttalelser

BUSSFRITT OSLO TORG - trafikale tiltak for en sammenhengende middelalderby

OslotorgMiddelalder-Oslo har utarbeidet et grundig notat som viser at Oslo torg kan bli bussfritt, og at det ikke er nødvendig at busser skal kjøre over øverste del av Bispegata.

Notatet er datert 04.08.2017, og viser hvordan et nokså enkelt grep kan gi Gamlebyen, Kværner og Ekeberg god kollektivbetjening – uten busser over Oslo torg.

Grepet er i korthet å la bussene som i dag krysser Oslo torg, gå via Kværnerbyen eller via Ekebergtunnelen. Oslo torg trenger ikke busser, for her kjører trikken som rullende fortau.

Les hele notatet her.

Du er her: Hjem Hva vi vil Høringsuttalelser BUSSFRITT OSLO TORG - trafikale tiltak for en sammenhengende middelalderby