Middelalder-Oslo

Jernbaneverkets valg av traséer, høyder og utføring av ny Follobane inkludert omlegging av dagens Østfoldbane har stor betydning for Oslo middelalderby og den fremtidige middelalderparken. Foreningen Middelalder-Oslo har øvd sterkt påtrykk på Jernbaneverket og Oslo kommune. Reguleringsplanen for Follobanen er nå vedtatt av Oslo bystyre, med noen viktige føringer. Men hvordan skal området se ut når anleggsarbeidet er ferdig?

aftenp000594791Styremedlemmer i Middelalder-Oslo Sverre Mørkhagen og Egil Mikkelsen på befaring i Middelalderparken. I bakgrunnen: Ruinen av kongsgården, med Jernbaneverkets rørkanal tvers gjennom - som en "slange i Paradis". FOTO: Rolf Øhman, Aftenposten

Foreningens store smertensbarn for tiden er anleggene av den nye, planlagte Follobanen, og vi frykter den vil fortsette å være det i lang tid fremover. Én ting er at banen skal føres tvers igjennom Middelalderparken, slik at tog igjen skal kjøre tett inntil de eksisterende ruinene − og på fire spor denne gangen. Den saken er for lengst tapt. Nå står kampen på parkens vegne om hvor skånsomt dette skal gjøres. Hittil har Jernbaneverket planer om å føre det ene av tunnelløpene opp i dagen så tidlig at det vil gi Kongsgård-ruinen en skjemmende betongvegg i dens aller nærmeste naboskap. Foreningen samarbeider med andre instanser for å hindre at det blir den endelige løsningen − og at vi i 2020 tross alt kan se fram til en park som fremstår med økt verdighet.

Fredag 1. mars 2013 hadde Middelalder-Oslo et møte med Riksantikvaren. Jørn Holme møtte selv, og sammen med han 3 etatsledere og 2 planleggere. Vi var 4 fra styret. Presentasjon som ble holdt for Riksantikvaren kan du se her.

Det var Middelalder-Oslo som hadde bedt om møtet, ut fra vår bekymring for hva som nå skjer med middelalderbyen på grunn av Follobanen, og fordi det ser ut til at Kulturhistorisk Museum likevel ikke kommer til middelalderbyen. Delvis skyldes det at Follobanen både beslaglegger store arealer som var tenkt til museum, og at jernbanens anlegg vil dominere området de neste 7 - 8 år, noe som gjør det lite fristende å etablere et museum her. Uten et museum eller tyngre institusjon frykter vi at middelalderbyen blir liggende i et vakuum. Vi trenger en tilstedeværende motor for å formidle historien der historien skjedde.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken