Middelalder-Oslo

Presse

EN TIDSREISE: Slik kan det moderne og historiske Oslo forenes

Middelalder-Oslos leder Odd Einar Dørum hadde denne artikkelen på trykk i Aftenposten 12. januar 2016:

BjrvikaFoto: Anette Karlsen, Aftenposten

I 2024 er det 100 år siden Oslo fikk tilbake sitt historiske navn etter at byen brant i 1624, ble flyttet til under Akershus' murer og fikk navnet Christiania. I årene frem til da er det mulig å ta et byplangrep der den moderne byen i Bjørvika blir knyttet sammen med Oslo Middelalderby som ligger «vegg i vegg». I løpet av en knapp kilometer fra Dronning Eufemias gate til Bispegata er det mulig å sikre en tidsreise mellom det moderne og historiske.

Det historiske Oslo Torg
Middelalderbyen består i praksis av Ruinparken med blant annet ruinene av St Halvard-katedralen, Ladegården med bispeborgen, Oslo hospital og Middelalderparken med kirkeruiner, kongeborgen, vannspeil og Lokomotivverkstedet. I krysset mellom Bispegata og Oslo gate er det historiske Oslo Torg gjenopprettet i 2014 etter enstemmig vedtak i Oslo bystyre.

Prisverdig innsats

Etter prisverdig innsats fra blant annet Jernbaneverket og Oslo kommune, foreligger det nå en plan for Middelalderparken som knytter det historiske sammen med et flott rekreasjonsområde. I dag graves det mye her på grunn av Follobanen, men etter at den er ferdig i 2018 bør mye skje. Ved siste kommunevalg fikk foreningene Middelalder-Oslo og Gamlebyen historielag sterk tilslutning fra alle toppene i bystyrepartiene til visjonen vår om å gi Oslo Nordens Pompeii som en integrert del av bybildet.

Svært små beløp
For å få til det er det fire tiltak som må gjennomføres og som delvis allerede er i gang. Det meste koster ikke mye. Lokomotivverkstedet koster mer. Men i sum er det svært små beløp sammenlignet med alt annet som har skjedd og skjer i Bjørvika.

Tiltak 1: Formidling, med blant annet oppdaterte skilt og opprusting av Ladegårdens nordfløy med lokaler for 3D-fremvisning av Middelalder-Oslo. Mye av dette er i gang og vil gi byens borgere og turister et fint blikk inn i historien.

Tiltak 2: Ferdigstillelse av Bispegata etter gravearbeidene med Follobanen. Her må middelalderens Bispeallmenning sikres i linjeføringene i gaten, og gaten gjennom Nordens Pompeii må ikke bli bussgate. Disse planene er nå under arbeid og krever politisk vilje og bevissthet. 

Tiltak 3: De store og små tiltakene som skal vise Middelalderparken med stretene, ruinene, en rekonstruert middelalderbygård, sjøboder ved vannspeilet og rekonstruert båt. De tiltakene jeg her har nevnt bør være mulig å få til innen 2020.

Tiltak 4: Et rehabilitert lokomotivverksted og helheten i området bør være klare til 2024. Blant annet har Oslos kulturetat laget et arbeid som beskriver hva Lokomotivverkstedet kan bli. Planene bør gjennomgås med sikte på å få til et viktig møtested med arrangementer og utstillinger, blant annet fra Oslos middelalder.

Alt dette er mulig hvis den politiske viljen bak støtten til «Visjonen om Oslo middelalderby, Nordens Pompeii» følges opp. Dette vil bli et viktig byplangrep som forener det moderne og historiske Oslo over en strekning på ca. én km.

For å få realisert disse ideene, trenger vi støtte fra medlemmer og sympatisører, og ikke minst trenger Middelalder-Oslo flere medlemmer! 

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Presse EN TIDSREISE: Slik kan det moderne og historiske Oslo forenes