Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Funn fra NIKUs arkeologiske undersøkelser for den nye, store Bispegata og Oslo torg er tema for foredraget. Sted: Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gt 3. onsdag 21 oktober  kl.19.00.

SkjeletterHallvardskArkeolog Tone Bergland fra NIKU vil fortelle om skjellettene i krysset og andre funn.

- Sommeren 2020 skulle Bymiljøetaten i Oslo sette ned en kum. Da kummen ble gravd, ble et ni hundre år gammelt brottsverk avdekket. Tre skjeletter var slengt ned i en smal grav på Hallvardskatedralens kirkegård. Hvem var de? Hvor kom de fra? Hvorfor endte de opp i en grav midt i krysset mellom Oslo gate og Bispegata?
- På området for Oslo torg ble det funnet en stor steinbygning. Men var det plass til noe torg her?
- Ved utgravingene for Follobanen ble det bl.a. funnet en hel bygård sør for Bispeallmenningen.
- Nederst i Bispegata ble det påvist sjøbodfundamenter på begge sider av Bispeallmenningen.
 LaftekasseBispegataTone Bergland er rådgiver i NIKU og osteoarkeolog, spesialist på skjelettfunn.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Gjeldende korona-regler blir fulgt,

Det er god plass i Hallvardsalen, og alle fremmøtte blir registrert ved navn og telefonnr. Bruk gjerne munnbind.

OBS! Endring i trikkerutene fra 4. oktober: Linje 19 til Ljabru går ikke lenger fra Jernbanetorget, men fra Dronningens gate via Bjørvika. Linje 13  går nå til Ljabru fra Dronningens gate via Bjørvika. Avstigning på Middelalderparken. Linje 18 går ikke lenger til Ljabru. Buss 70 stopper på St. Hallvards plass, bussene 32 og 34 stopper på Middelalderparken..

VELKOMMEN! 

Bispevika2020

Håvard Hegdal, arkeolog i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning vil onsdag 23. september snakke om Oslo havn i middelalderen.

I 2019 var det utgravninger ved Bispevika for den nye bebyggelsen på utsiden av Kong Håkon 5.s gate. Det er bl.a. funnet deler av en lang bryggefront fra 1400-tallet.

Foredraget begynner kl.19.00, og blir holdt i Halllvardsalen på Gamlebyen skole, Egedes gt.3. Gratis og åpent for alle! Vi følger koronareglene til punkt og prikke, og sørger for rikelig avstand mellom stolene. Bruk gjerne munnbind! VELKOMMEN!

Kaifront2020

Årsmøtet i Middelalder-Oslo 10. juni 2020 er avsluttet.

Dokumentene til årsmøtet kan leses her: 

Oslo Middelalderfestival går i år digitalt, fra fredag 29.mai kl.19.00 til søndag 30.mai kl.21.00. 
QuarantOmfQuarant-OMF vil foregå samme helgen som Oslo Middelalderfestival opprinnelig skulle gå av stabelen  - siste helgen i mai. Programmet vil bli både fra opptak og livestream og skal bestå av konserter, gjøglere, foredrag, håndverksdemonstrasjoner og et eget program for barn og unge.
Det blir en virtuell markering, der deltakere som skulle vært med på festivalen er invitert til å komme med innslag. I solidaritet med dem som denne sesongen har mistet alle oppdragene sine, ønsker Oslo Middelalderfestivel på denne måten å gi et lite bidrag og samtidig "nå ut til vårt publikum, det historiske miljøet og våre frivillige", sier OMF.

Medlemsmøte med foredrag kl.19 i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3.
Tore Skeie Paw Wegner Gissel bokforside fotocred GyldendalTore Skeie, historiker og forfatter, snakker om sin siste bok Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid. (Se omtale i medlemsbladet 2019/1).
Boka følger Olav fram til slaget på Stiklestad, men omtaler ikke Olavs død og helliggjøringen i etterkant. Det er en spennende fortelling som kaster nytt lys over høvdinger og vikinger i Norge, England og andre steder i sen vikingtid, og over krigerhøvdingen Olav som lot seg døpe i Rouen, sannsynligvis mest som bekreftelse på en politisk allianse. Boka er første bind i en serie på fem om norske konger i vikingtid og middelalder. Neste bind er om Harald Hardråde. Tore Skeie har tidligere snakket hos oss om bøkene Alv Erlingsson. En adelsmanns død og senere om Jomfruen fra Norge.    Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer